Hoe werk ik?

Samenwerken en elkaar vertrouwen, daar gaat het om. Contact met mijn cliënten onderhoud ik via de telefoon, sms, WhatsApp, e-mail en in persoonlijke gesprekken. Door regelmatig contact met elkaar te houden, weet de client hoe het gaat met de voortgang en uitvoering. En als daar behoefte aan is, zoek ik samen met mijn cliënten naar de juiste hulpverlening.

Ik maak gebruik van het computerprogramma Onview. Mijn clienten kunnen ook in dit programma zodat zij 24 uur per dag kunnen zien hoe hun financiën er voor staan. Elke client krijgt van mij de toegangscodes. In dit programma staat  het budgetplan, de ontvangen inkomsten en de betalingen. Zo blijft de client toch op de hoogte. Indien een client geen internet heeft, stuur ik maandelijks een papieren overzicht toe per post. Als de client dat natuurlijk wil.

Voor alle persoonlijke gesprekken zoals het intake gesprek, het ondertekenen van documenten en het jaarlijks doornemen van de Rekening & Verantwoording kom ik bij mijn cliënten thuis.

Mijn doel is bereikt als er rust ontstaat en geen zorgen meer zijn over de financiën. ​Er zijn veel zaken waarmee ik mee aan de slag ga om de financiële administratie en het budget van mijn cliënten op orde te krijgen en te houden. Hierna een kort overzicht:

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
 • Opstellen van een huishoudelijk budget
 • Wijzigen van gegevens bij instanties en instellingen
 • Aanvraag van Toeslagen
 • Wanneer nodig ga ik samen op zoek naar de juiste hulpverlening
 • Werk ik samen met de hulpverleners
 • Wanneer dat (tijdelijk) nodig is, verzorg ik een aanmelding bij de Voedselbank
 • Aanvraag kwijtschelding lokale belastingen
 • Verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte (box 1)
 • Betalen van de vaste lasten
 • Jaarlijkse rapportage aan de rechtbank