Deze domeinnaam / website staat te koop

Fijn dat je deze website hebt gevonden via Google.
Dat betekend, dat zowel de website als de domeinnaam erg goed vindbaar zijn.

Wil je deze domeinnaam, met of zonder website overnemen om jouw bedrijf een boost te geven?
Neem dan even contact met ons op, info@soluti.nl

Beschermingsbewind, wat is dat?

Ieder mens heeft een eigen verhaal. Bij de één gaat het financieel voor de wind, bij de ander niet. Bij de mensen waar dit niet goed gaat, zijn de achterliggende oorzaken vaak heel verschillend.

Denk bijvoorbeeld aan iemand die ernstig ziek wordt, iemand die een hoge leeftijd heeft bereikt, mensen met een handicap of iemand die om wat voor oorzaak dan ook verslaafd is geraakt en de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen. Daardoor kunnen er ook gemakkelijk schulden ontstaan.

Herkent u dit?

Beschermingsbewind ligt dan voor de hand. Ik neem uw financiën over en zo ontstaat er rust bij u en wellicht ook in uw omgeving. Als bewindvoerder neem ik uw financiële vermogen als het ware in bescherming.

Ik zorg ervoor dat de aanvraag en alle andere benodigde documenten bij de rechtbank komen. De rechtbank kan ervoor kiezen om een zitting te houden. Dat gebeurt niet altijd. Voor een zitting krijgen u en ik een uitnodiging. Daar gaan we, als het voor u mogelijk is, samen naar toe om een toelichting te geven waarom bewindvoering de beste oplossing is. Een zitting duurt ongeveer een halfuur. Na de zitting gaat de kantonrechter een afweging maken en komt vervolgens met een besluit. Dit besluit noemen we de beschikking. Ervan uitgaande dat deze positief is starten mijn werkzaamheden voor beschermingsbewind de eerstvolgende werkdag nadat de beschikking door u en mij zijn ontvangen.

Het eerste wat ik ga doen is twee rekeningen openen: een beheerrekening en een leefgeldrekening. Het openen van deze rekeningen is een door de rechtbank opgelegde verplichting. Van de leefgeldrekening krijgt u een bankpasje met de pincode, zodat u daarmee uw dagelijkse boodschappen kan doen. U en ik overleggen vooraf wanneer u het leefgeld wilt ontvangen: maandelijks, wekelijks of andere varianten. Aan u de keuze, het gaat erom wat het beste bij u past. De andere betalingen, zoals huur, ziektekostenverzekering etc. regel ik via de beheerrekening.

Wie kan een aanvraag doen?

Iedereen kan voor zichzelf bewindvoering aanvragen. Maar ook de partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten, ooms en tantes.

Is er sprake van een minderjarige dan kan de voogd bewindvoering aanvragen. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat de officier van justitie een verzoek indient. Dit kan hij doen als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Bijvoorbeeld als dit de verhoudingen binnen de familie ernstig zou schaden.